سردفتر امیر وکیلیان

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

برای هر عقد شروطی معتبرند که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آنها رسیده باشد.

© کلیهٔ حقوق قانونی این وب‌گاه متعلق به دفترخانهٔ ازدواج ۱۳۲ و طلاق ۶۷ تهران است.